ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
کد امنیتی  
 
 • برگزاری جلسه آموزشی و تجلیل از نیروهای خدماتی آموزش و پرورش اقلید
 • برگزاری کارگاه پژوهشی
 • گردهمایی ائمه جماعات مدارس در اقلید
 • حضور معاون سواد آموزی اداره کل آموزش وپرورش فارس در اقلید
 • برگزاری جشنواره نخستین واژه آب در اقلید
 • حضورکارشناس مسئول و کارشناسان اداره مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش فارس در اقلید
 • آئین افتتاحیه عملیات گاز رسانی به اردوگاه تربیتی سبحان
 • برگزاری همایش مصرف منطقی دارو و نقش تغذیه در سلامت دانش آموزان
 • برگزاری جلسه شورای اداری به مناسبت گرامیداشت هفته سواد آموزی
 • برگزاری شورای سیاست گذاری کانون های فرهنگی هنری
 • برگزاری کارگاه آموزشی، تخصصی، فرهنگی و هنری، ویژه مربیان و معاونین پرورشی
 • برگزاری جلسه تشکیلات پیشتازان وفرزانگان سازمان دانش آموزی اقلید
 • جلسه شورای بهداشتی
 • برگزاری همایش حنجره های آسمانی در اقلید
 • حضور دکتر رحیم مسعودی در بین دانش آموزان مدارس متوسطه اقلید
اخبار
rss
  
برگزاری کارگاه آموزشی، تخصصی، فرهنگی و هنری، ویژه مربیان و معاونین پرورشی
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید ،
دانلود
برگزاری جلسه شورای اداری به مناسبت گرامیداشت هفته سواد آموزی
به مناسبت سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی  جلسه ای
دانلود
برگزاری شورای سیاست گذاری کانون های فرهنگی هنری
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید د
برگزاری همایش مصرف منطقی دارو و نقش تغذیه در سلامت دانش آموزان
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
برگزاری جشنواره نخستین واژه آب در اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کلاسهای آموزش خانواده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش در این
دانلود
آئین افتتاحیه عملیات گاز رسانی به اردوگاه تربیتی سبحان
به گذارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید ،
دانلود
برگزاری جلسه آموزشی و تجلیل از نیروهای خدماتی آموزش و پرورش اقلید
در این جلسه که با برنامه ریزی و تدارک حوزه پشتیبا
دانلود
برگزاری کارگاه آموزشی، تخصصی، فرهنگی و هنری، ویژه مربیان و معاونین پرورشی
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید ،
دانلود
برگزاری جلسه شورای اداری به مناسبت گرامیداشت هفته سواد آموزی
به مناسبت سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی  جلسه ای
دانلود
برگزاری شورای سیاست گذاری کانون های فرهنگی هنری
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید د
برگزاری همایش مصرف منطقی دارو و نقش تغذیه در سلامت دانش آموزان
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
برگزاری جشنواره نخستین واژه آب در اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کلاسهای آموزش خانواده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش در این
دانلود
آئین افتتاحیه عملیات گاز رسانی به اردوگاه تربیتی سبحان
به گذارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید ،
دانلود
برگزاری جلسه آموزشی و تجلیل از نیروهای خدماتی آموزش و پرورش اقلید
در این جلسه که با برنامه ریزی و تدارک حوزه پشتیبا
دانلود
برگزاری کارگاه آموزشی، تخصصی، فرهنگی و هنری، ویژه مربیان و معاونین پرورشی
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید ،
دانلود
برگزاری جلسه شورای اداری به مناسبت گرامیداشت هفته سواد آموزی
به مناسبت سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی  جلسه ای
دانلود
برگزاری شورای سیاست گذاری کانون های فرهنگی هنری
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید د
برگزاری همایش مصرف منطقی دارو و نقش تغذیه در سلامت دانش آموزان
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
برگزاری جشنواره نخستین واژه آب در اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کلاسهای آموزش خانواده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش در این
دانلود
آئین افتتاحیه عملیات گاز رسانی به اردوگاه تربیتی سبحان
به گذارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید ،
دانلود
برگزاری جلسه آموزشی و تجلیل از نیروهای خدماتی آموزش و پرورش اقلید
در این جلسه که با برنامه ریزی و تدارک حوزه پشتیبا
دانلود