ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
کد امنیتی  
 
 • برگزاری مسابقات فوتسال مدرسه ای در اقلید
 • جشنواره جابر بن حیان
 • جلسه اسکان نوروز96
 • مسابقه سهراب خوانی
 • برگزاری جلسه طرح جامع نظارت سنجش
 • : تهیّه جهیزیه یک زوج به همت مدارس متوسطه سما
 • : با حضور در آتش نشانی ها، یاد و نام شهدای آتش نشانی حادثه پلاسکو گرامی داشته شد
 • نشست هم اندیشی در دبیرستان وزیری
 • شور حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن در شهرستان اقلید
 • برگزاری ویژه برنامه افتتاح دبستان تربیت شهرک شهید رجایی
 • برگزاری مسابقات قرآن مرحله شهرستان
 • برگزاری مسابقه دوی استقامت دانش آموزی در اقلید
 • برگزاری طرح خشتی برای بهشت
 • بازدید خانواده شهید صابری
 • نمایشگاه نقاشی رویشهای انقلاب
اخبار
rss
  
نمایشگاه نقاشی رویشهای انقلاب
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
دیدار مدیر آموزش و پرورش اقلید با خانواده شهیدان صابری
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،د
دانلود
برگزاری طرح خشتی برای بهشت
در این طرح ، کمک های اولیاء برای این امرخیر و خدا
دانلود
برگزاری مسابقه دوی استقامت دانش آموزی در اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پزورش اقلید ،
دانلود
برگزاری مسابقات قرآن مرحله شهرستان
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،ا
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کلاسهای آموزش خانواده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش در این
دانلود
برگزاری ویژه برنامه افتتاح دبستان تربیت شهرک شهید رجایی
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،د
دانلود
شور حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن در شهرستان اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
نمایشگاه نقاشی رویشهای انقلاب
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
دیدار مدیر آموزش و پرورش اقلید با خانواده شهیدان صابری
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،د
دانلود
برگزاری طرح خشتی برای بهشت
در این طرح ، کمک های اولیاء برای این امرخیر و خدا
دانلود
برگزاری مسابقه دوی استقامت دانش آموزی در اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پزورش اقلید ،
دانلود
برگزاری مسابقات قرآن مرحله شهرستان
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،ا
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کلاسهای آموزش خانواده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش در این
دانلود
برگزاری ویژه برنامه افتتاح دبستان تربیت شهرک شهید رجایی
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،د
دانلود
شور حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن در شهرستان اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
نمایشگاه نقاشی رویشهای انقلاب
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود
دیدار مدیر آموزش و پرورش اقلید با خانواده شهیدان صابری
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،د
دانلود
برگزاری طرح خشتی برای بهشت
در این طرح ، کمک های اولیاء برای این امرخیر و خدا
دانلود
برگزاری مسابقه دوی استقامت دانش آموزی در اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پزورش اقلید ،
دانلود
برگزاری مسابقات قرآن مرحله شهرستان
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،ا
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کلاسهای آموزش خانواده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش در این
دانلود
برگزاری ویژه برنامه افتتاح دبستان تربیت شهرک شهید رجایی
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،د
دانلود
شور حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن در شهرستان اقلید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اقلید،
دانلود